dwa laptopy, uściśnięte dłonieNasze usługi

Usługi świadczymy kompleksowo lub tylko w wybranym zakresie, w zależności od potrzeb Klienta.

Usługi realizowane są ze szczególną dbałością o terminowość w przekazywaniu deklaracji i informacji podatkowych do urzędów skarbowych, ZUS, GUS i innych.

Na bieżąco informujemy naszych Klientów o wysokości wynagrodzeń ich pracowników, podatków oraz składek ZUS.

Usługi księgowe

 • prowadzenie ksiąg handlowych, w tym sporządzanie polityki rachunkowości oraz sprawozdań finansowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany)
 • rozliczanie podatku dochodowego CIT, PIT, PPE
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
 • rozliczanie podatku VAT
 • sporządzanie rocznych i miesięcznych lub kwartalnych deklaracji i informacji podatkowych
 • sprawozdawczość GUS
 • elektroniczne wysyłanie plików JPK, deklaracji i informacji podatkowych

Usługi kadrowo-płacowe

 • sporządzanie umów o pracę oraz innych dokumentów kadrowych
 • sporządzanie umów cywilno-prawnych (zlecenia i o dzieło)
 • prowadzenie dokumentacji personalnej (akta osobowe)
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników
 • sporządzanie dokumentacji i rozliczeń wynagrodzeń
 • ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich, nadgodzin itp.
 • zgłoszenia i wyrejestrowania ubezpieczonych pracowników oraz członków ich rodzin
 • rozliczanie pracowników w zakresie PIT i ZUS, w tym roczne informacje i zeznania
 • elektroniczne wysyłanie deklaracji i informacji ZUS oraz PIT
 • obsługa platformy ZUS PUE na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Usługi dodatkowe

 • zeznania roczne osób fizycznych
 • pomoc przy wypełnianiu wniosków kredytowych, dotacji
 • korespondencja z US, ZUS, GUS i inne
 • konsultacje związane z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej
 • obsługa administracyjno – biurowa, w tym archiwizacja dokumentów
 • inne usługi wg potrzeb i życzenia Klienta

Cennik

Ceny naszych usług zależą od wielu czynników:

 • rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej
 • ilości dokumentów księgowych
 • statusu Klienta w zakresie podatku VAT
 • formy prawnej Klienta
 • rodzaju i specyfikacji prowadzonej działalności
 • ilości zatrudnionych pracowników
 • formy zatrudnienia pracowników (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna)
 • rodzaju i ilości świadczonych usług dodatkowych.
kalkulator w dłoni

Księgowość uproszczona: podatkowa księga przychodów i rozchodów

długopis w dłoni

Księgowość uproszczona: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

klawiatura komputerowa

Pełna księgowość

banknoty i dokument

Rozliczenia podatku vat

pieniądze

Kadry i płace

okulary i dokument

Rozliczenia z zus

Poznaj nas - przejdź do strony o nas

Zobacz